EN

APD高压模块

高压模块可为高压器件提供所需的供电高压,如雪崩光电二极管(APD),光电倍增管(PMT)等等。具有结构紧凑、高压范围大、精度高、纹波小等特点,同时能设置限流保护器件。

图片 型号 输出-电压 输出-电流 外尺寸 温度传感元件 工作温度-范围 供电电压
HV1000 -10 … -1025V <1.8 mA 40*40*13 mm 0 … 40℃ 11 … 15V
DBC-120-3R 1 … 120V <0.45 mA 21*21*8.3 mm 硅半导体 -40 … 85℃ 2.8 … 12.5V
DBC-120-3S 1 … 120V <0.45 mA 21*21*8.3 mm 硅半导体 -40 … 85℃ 2.8 … 12.5V
DBC-220-3R 1 … 220V <0.45 mA 21*21*8.3 mm 硅半导体 -40 … 85℃ 2.8 … 12.5V
DBC-220-3S 1 … 120V <0.45 mA 21*21*8.3 mm 硅半导体 -40 … 85℃ 2.8 … 12.5V
DBC-380-5R 1 … 380V <0.9 mA 21*21*8.3 mm 硅半导体 -40 … 85℃ 4.8 … 12.5V
DBC-380-5S 1 … 380V <0.9 mA 21*21*8.3 mm 硅半导体 -40 … 85℃ 4.8 … 12.5V
ABC550-04 10 … 500V <0.2 mA 40*40*10 mm 测热电阻 - 10 … 18V
ABC550-05 10 … 500V 0.2 mA 40*40*10 mm 硅半导体 - 10 … 18V
ABC550-06 -10 … -500V <0.2 mA 40*40*10 mm 测热电阻 - 10 … 18V
MOD501382 0 … 200V <1 mA 45*29*15 mm - -10 … 70℃ 0 … 6V